سایبان استخر 

سایه بان استخر یکی از محصولات پرکار برد مجموعه تولیدی ایران سایبان،سایبان استخر میباشد. سایبان استخر کاربردهای فراوانی دارد و از آن بعنوان سایبان استخر،سایبان حیاط،سایبان خودرو، و سایبان پارکینگ خودرو میتوان بهره برد،البته بسته به نیاز و ابعاد سایبان میتوان از انواع سایبان کالسکه ای و سایبان بازویی برای این منظوها نیز استفاده کرد. لازم به ذکر است بر حسب نیاز میتوان روکش سایبان استخر را از انواع اجناس مختلف تهیه نمود/.