مطالب توسط سایبان

تاریخچه سایبان برقی

تاریخچه سایبان (سایبان برقی) در قدیم سایبان ها که اغلب از پارچه هاى نیمه شفاف مانند گاز دوخته مى شدند براى حفاظت از پرده هاى گران قیمت اصلى در برابر نور شدید آفتاب و جلوگیرى از رنگ پریدگى آنها بین پرده اصلى و پنجره نصب مى شدند. اگرچه دنبال کردن تاریخچه دقیق تغییرات و تکامل […]

سایبان برقی ایران سایبان

سایبان برقی ایران سایبان در کنار داشتن کاربرد های ذاتی خود همچون محافظت در برابر نور آفتاب در فصول گرم سال و محافظت در برابر برف و باران در فصول سرد سال. کاربرد تبلیغاتی نیز دارد و مکان مناسبی جهت تبلیغ کسب و کار شما خواهد بود. سایبانهای تولیدی ایران سایبان از بهترین و مرغوبترین […]