سایبان دکوراتیو
بیشتر برای رستوران ها و کافه ها استفاده میشود