شیدرول

رول شید
سایبان بازویی یا سایبان برقی اگر بصورت عمودی نصب شود به آن رول شید میگوییم .

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟