سایبان آفتابگیر

مکان سایبان آفتابگیر در ساختمان ممکن است بالای پنجره، درب، یا بالای پیاده‌رو باشد.اضافه کردن ستون، سایبان آفتابگیر را تبدیل به کانوپی ‏می کند.
سایبان آفتابگیر معمولاً از کرباس تشکیل شده است که با فیبر اکریلیک، رشتۀ پلی‌استر یا پنبه بافته شده است. سایبان آفتابگیر روی سازه ای سبک از آلومینیوم، آهن، فولاد و … ساخته می شود. سایبان آفتابگیر سایه ایجاد می‌کند و از بادهای شدید جلوگیری می‌کند و حفاظی در مقابل باران و برف است.
در مناطقی که هوای زمستانی دارند، بیشتر سایبان آفتابگیر ها در انتهای تابستان نیازی نیست که پایین آورده شوند، بلکه به همان صورت در کنار ساختمان سایبان آفتابگیر ها را جمع می‌کنند و در طول زمستان به همین صورت باقی می‌مانند و برای چنین شرایطی طراحی و ساخته می شوند.