سایبان فنری

سایبان فنری به نامهای سایبان برقی،سایبان بازویی،سایبان مفصلی،سایبان اتوماتیک و سایبان بازشو نیز شناخته می شود.

سایبان فنری(سایبان برقی) آخرین کالا در حوزۀ سایبان های جمع‌شدنی هستند که به بازار وارد شده اند. بیشتر سایبان فنری(سایبان برقی) ضدآب هستند و این به این معناست که آب به قسمت “بام” سایبان فنری(سایبان برقی)به هیچ وجه نفوذ نمی‌کند. مزیت سایبان فنری این است که می‌توانند با استفاده از شیشه‌های سایه ای در قسمت جلویی یا کناری سایبان فنری بسته شوند. با استفاده از این مدل از سایبان فنری(سایبان برقی) می‌توان یک اتاق خارج از خانه داشت که در زمستان می‌توان آن را گرم کرد و در تابستان می‌توان هوای این اتاقک را که با سایبان فنری مسقف شده را تهویه کرد.

سایبان بازویی از آنجا که فنرهایی درون بازوی خود تعبیه کرده است به سایبان فنری نیز معروف شده است.

در صورت مجهز شدن سایبان بازویی (سایبان فنری ) به موتور برقی به آن سایبان برقی نیز گفته می شود.