آخرین پروژه های انجام شده توسط سایبان برقی ایران سایبان

سایبان تبلیغاتی

سایبان تبلیغاتی از نوع سایبان بازویی در تعداد انبوه برای شرکت ایرانسل تولید و نصب گردید.

سایبان برقی

نصب سایبان برقی برای سوپر گوشت برادران(مجیدیه شمالی)

سایبان برقی با طرح مورد نظر آقای صباغی چاپ و توسط تیم ایران سایبان نصب گردید.

سایبان تبلیغاتی

تبلیغات شرکت تروبیکا روی سایبان برقی

سایبان تبلیغاتی

تبلیغات شرکت کاله (برند سولیکو)روی سایبان کالسکه ای

 سایبان تبلیغاتی برند سولیکو توسط ایران سایبان در پاسداران نصب گردید.

پاسداران-سوپر محمد

سایبان تبلیغاتی

تبلیغات شرکت کاله (برند سولیکو)روی سایبان کالسکه ای

تابلو تبلیغاتی و سایبان تبلیغاتی برند سولیکو توسط ایران سایبان در کرمانشاه نصب گردید

کرمانشاه-سوپر کوهستان

سایبان برقی مجهز به روشنایی 

تولید و نصب سایبان برقی مجهز به روشنایی توسط سایبان برقی ایران سایبان در شهرستان سلمانشهر

نوع: سایبان کالسکه ای
جنس: بنر ۱۳ اونس کره
قیمت : برای مشاوره رایگان و استعلام قیمت سایبان کالسکه ای با ما تماس بگیرید.

نوع: سایبان کالسکه ای
جنس: ترانزیت
قیمت : برای مشاوره رایگان و استعلام قیمت سایبان کالسکه ای با ما تماس بگیرید.

نوع: سایبان چتری با چاپ دیجیتال
قیمت : برای مشاوره رایگان و استعلام قیمت سایبان چتری و هزینه چاپ با ما تماس بگیرید.

نوع: سایبان فنری
جنس: برزنت- نانو
قیمت : برای مشاوره رایگان و استعلام قیمت سایبان فنری با ما تماس بگیرید.

قیمت ساییان مغازه

نوع: سابیان فنری
جنس: کره با دالبر فلکس
چاپ دالبر: دیجیتال
قیمت : برای مشاوره رایگان و استعلام قیمت سایبان فنری با ما تماس بگیرید.

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید