سایبان تبلیغاتی( مدل سایبان برقی)

نمونه کارهای  سایبان تبلیغاتی انجام شده تیم ایران سایبان از نوع سایبانبرقی را میتوانید در این قسمت ملاحظه فرمایید.

سایبان تبلیغاتی 

تبلیغات شرکت ایرانسل روی سایبان مغازه از نوع سایبان برقی

اجرای ۶۰ عدد سایبان تبلیغاتی ایرانسل در کرمان

سایبان تبلیغاتی،تبلیغات روی سایبان،سایبان برقی کرمان

سایبان تبلیغاتی 

تبلیغات شرکت ایرانسل روی سایبان مغازه از نوع سایبان برقی

اجرای ۱۰۰ عدد سایبان تبلیغاتی ایرانسل در اصفهان

سایبان تبلیغاتی،تبلیغات روی سایبان،سایبان مغازه اصفهان