تبلیغات

یکی از کاربردهای اصلی سایبان تبلیغاتی این است که یک فروشگاه یا مغازه بتواند تبلیغات خود را به صورت دائمی و هدفمند انجام بدهد. معمولا سایه بان تبلیغاتی می تواند به عنوان یک بنر تبلیغاتی نیز در سر در مغازه ها به کار گرفته شود. سایبان های تبلیغاتی این قابلیت را دارند که بتوان برند تجاری خود را قدرتمند کرد. زیرا روزانه افراد بسیار زیادی از مقابل فروشگاه عبور می کنند و دیدن تبلیغات می تواند در جذب مشتری نیز تاثیر گذار باشد. بدین ترتیب افراد بسیار زیادی برای مغازه خود از سایبان تبلیغاتی استفاده می کنند.

در این قسمت میتوانید نمونه کارهای سایبان تبلیغاتی از نوع کالسکه ای را ملاحظه فرمایید.

سایبان تبلیغاتی 

سایبان تبلیغاتی  کالسکه ای

تبلیغات برند ” ایرانسل” روی سایبان کالسکه ای 

سایبان تبلیغاتی مغازه 

سایبان مغازه تبلیغاتی  مدل کالسکه ای

تبلیغات برند ” کاله -سولیکو ” روی سایبان مغازه ( سایبان کالسکه ای )

سایبان تبلیغاتی مغازه 

سایبان مغازه تبلیغاتی  مدل کالسکه ای

تبلیغات برند ” شمس ” روی سایبان مغازه 

سایبان تبلیغاتی،سایبان مغازه،سایبان برقی ،تبلیغات روی سایبان

سایبان تبلیغاتی مغازه 

سایبان مغازه تبلیغاتی  مدل کالسکه ای

تبلیغات برند ” بلومر ” روی سایبان کالسکه ای 

سایبان تبلیغاتی،سایبان مغازه،سایبان برقی ،تبلیغات روی سایبان

سایبان تبلیغاتی مغازه 

سایبان مغازه تبلیغاتی  مدل کالسکه ای

تبلیغات برند ” گلنوش ” روی سایبان کالسکه ای 

محل نصب: بازار مولوی

سایبان تبلیغاتی،سایبان مغازه،سایبان برقی ،تبلیغات روی سایبان