پرده برقی سایبان بازویی است که بجای حرکت افقی بصورت عمودی حرکت میکند.بصورت برقی و یا دستی توسط ایران سایبان تولید میشود.
پرده برقی در انواع مختلف و کیفیتهای گوناگون توسط ایران سایبان تولید میشود.

01/24/2021
پرده برقی

پرده برقی

پرده برقی  پرده برقی همان سایبان بازویی است که به جای حرکت بصورت افقی میتوان از آن بصورت عمودی استفاده نمود. میتواند بازوها را نیز داشته […]
08/18/2020
شید رول

شید رول

شیدرول  شید رول برای ایجاد سایه طراحی و ساخته شده است. پرده برقی از یک لایه پارچه که حول یک محور می‌چرخد درست شده است. این […]
×