سایبان کالسکه ای
یکی از مهمترین موضوعات در هنگام انتخاب سایبان کالسکه ای از سوی مشتریان، اطلاع از قیمت سایه بان کالسکه ای می باشد. با توجه به اندازه های مختلفی که هر کدام از سایبان ها تولید می شود و نوع روکش مورد استفاده، قیمت این سایبان ها متغیر می باشد. البته با توجه به استفاده از اسکلت فولادی برای ساخت سایبان کالسکه ای، معمولا قیمت این نوع سایبان ها نسبت به برخی از سایبان های موجود که دارای اسکلت آلومینیومی بوده، دارای قیمت مناسب تری بوده و این موضوع باعث استقبال بیشتر از سایه بان کروک شده است.

×