ایران سایبان طرف قرارداد با چه شرکتهایی بوده است؟
27 آذر 1399
زمان تحویل سایبان پس از سفارش چه مدت است؟
27 آذر 1399

بله، ایران سایبان برای تمام شهرستانهای کشور عزیزمان،برای کشورهای همجوار و حتی کشورهای اروپایی ارسال سایبان را انجام میدهد. شایان ذکر است اعلام نماییم با داشتن تیم نصب بسیار حرفه ای که در اختیار داریم، در صورت تمایل مشتریان  میتوانیم علاوه بر ارسال سایبان،نصب سایبان را نیز انجام دهیم.

 

×