چادر تبلیغاتی بازویی
چادر تبیغاتی بازویی
5 بهمن 1399
سقف برقی
سقف برقی
5 بهمن 1399
پرده برقی

پرده برقی

پرده برقی با نامهای رول شید و همینطور شید رول نیز شناخته میشود.

پرده برقی چیست؟

پرده برقی بصورت عمودی باز و بسته میشود.و بصورت دستی و برقی توسط شرکت ایران سایبان تولید و نصب میگردد.

×