چادر بازویی
چادر بازویی
20 دی 1399
چادر برقی نانو
20 دی 1399
سایبان چتری

سایبان چتری

چتر پایه کنار و آشنایی با آن 

چتر پایه کنار سیم بکسلی بسیار مستحکم در رنگها و ابعاد مختلف در  مجموعه تولیدی ایران سایبان تولید و در کمترین زمان ممکن برای سراسر کشور قابل ارسال می باشد.ایران سایبان تولید کننده انواع چتر پایه وسط و چترپایه کنار میباشد.

چتر پایه کنار در اندازه های متنوع و با روکشهای مختلف توسط ایران سایبان تولید میشوند.

×