5 بهمن 1399
پرده برقی

پرده برقی

پرده برقی  پرده برقی همان سایبان بازویی است که به جای حرکت بصورت افقی میتوان از آن بصورت عمودی استفاده نمود. میتواند بازوها را نیز داشته […]
28 مرداد 1399
شید رول

شید رول

شیدرول  شید رول برای ایجاد سایه طراحی و ساخته شده است. پرده برقی از یک لایه پارچه که حول یک محور می‌چرخد درست شده است. این […]
×